Platelet CD34 expression in a patient with a partial deletion of transcription factor subunit CBFB

Maaike G.J.M. van Bergen, Joline L. Saes, Annet Simons, Konnie M. Hebeda, Yvonne M.C. Henskens, Wideke Barteling, Erik Huys, Britta A.P. Laros-van Gorkom, Saskia E.M. Schols, Frank W. Preijers, Marjolijn C.J. Jongmans, Joop H. Jansen, Bert A. van der Reijden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E136-E139
TijdschriftAmerican Journal of Hematology
Volume95
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun. 2020

Citeer dit