Platinum-induced hearing loss after treatment for childhood cancer

Jorrit W. van As, Henk van den Berg, Elvira C. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

70 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Platinum-induced hearing loss after treatment for childhood cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience