Ploidy of malignant mediastinal germ-cell tumors

J. Wolter Oosterhuis, Rene H.U. Rammeloo, Cees J. Cornelisse, Bauke De Jong, Anke Dam, Dirk T. Sleijfer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The ploidy of 19 primary mediastinal malignant germ-cell tumors (GCT) was measured. Six tumors were (near) diploid. The median DNA index of the 13 remaining tumors was 1.91, indicating that most aneuploid tumors were near tetraploid. Seminomas and nonseminomatous GCTs were similar with respect to proportion of diploid tumors and median DNA index of the aneuploid tumors. The ploidy of mediastinal malignant GCTs is remarkably different from that of testicular GCTs of adults, but more similar to that of testicular GCTs of infancy. The pathogenesis of malignant mediastinal GCTs is probably different from that of testicular GCTs of adults, and more similar to the pathogenesis of infantile testicular GCTs. The difference in ploidy between mediastinal malignant GCTs and GCTs of the adult testis may help to differentiate between a primary extragonadal malignant GCT and a mediastinal metastasis from a primary testicular GCT.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)729-732
Aantal pagina's4
TijdschriftHuman Pathology
Volume21
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 1990
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ploidy of malignant mediastinal germ-cell tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit