PNR-12GENOME-WIDE PROFILING OF EMBRYONAL TUMORS WITH MULTILAYERED ROSETTES (ETMR)

Sander Lambo, Jens Bunt, Christine Schmidt, Stefan M. Pfister, Linda J. Richards, Lukas Chavez, Andrey Korshunov, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)iii9.2-iii9
TijdschriftNeuro-Oncology
Volume18
Nummer van het tijdschriftsuppl 3
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit