Point-of-care ultrasonography in paediatrics: reply to Parri et al.

Rick R. van Rijn, Samuel Stafrace, Owen J. Arthurs, Karen Rosendahl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1273-1274
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Radiology
Volume51
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit