Point-of-care ultrasound: reply to Andronikou et al. and Györgyi et al.

Owen J. Arthurs, Rick R. van Rijn, Samuel Stafrace, Karen Rosendahl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)610-611
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Radiology
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit