Polymorphisms in folate-related genes: Association with side effects of high-dose methotrexate in childhood acute lymphoblastic leukemia

L. Huang, W. J.E. Tissing, R. de Jonge, B. D. van Zelst, R. Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

90 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1798-1800
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume22
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit