Polymorphisms in genes related to folate and cobalamin metabolism and the associations with complex birth defects

R. Brouns, N. Ursem, J. Lindemans, W. Hop, S. Pluijm, E. Steegers, R. Steegers-Theunissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymorphisms in genes related to folate and cobalamin metabolism and the associations with complex birth defects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen