Polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase and methotrexate sensitivity in childhood acute lymphoblastic leukemia [2]

J. W. Taub, L. H. Matherly, Y. Ravindranath, G. J.L. Kaspers, M. G. Rots, C. H. van Zantwijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)764-765
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit