Pontin is a critical regulator for AML1-ETO-induced leukemia

O. Breig, S. Bras, N. Martinez Soria, D. Osman, O. Heidenreich, M. Haenlin, L. Waltzer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pontin is a critical regulator for AML1-ETO-induced leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen