Populatiefarmacokinetiek van nevirapine bij HIV-1-geïnfecteerde patiënten

M. M.R. De Maat, A. D.R. Huitema, J. W. Mulder, P. L. Meenhorst, E. C.M. Van Gorp, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdragePopulation pharmacokinetics of nevirapine in HIV-1 infected patients
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)362-365
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume140
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 18 mrt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit