Populatiefarmacokinetiek van tracerdoseringen [11C]flumazenil bij positronemissietomografie

C. M. Van Rij, A. D.R. Huitema, E. L. Swart, H. N.J.M. Greuter, A. C. Van Loenen, E. J.F. Franssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdragePopulation pharmacokinetics of tracer dose of [11C]flumazenil in positron emission tomography
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1259-1261
Aantal pagina's3
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume139
Nummer van het tijdschrift38
StatusGepubliceerd - 17 sep. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit