Population pharmacokinetic modeling of factor concentrates in hemophilia: An overview and evaluation of best practice

the OPTI-CLOT study group, SYMPHONY consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population pharmacokinetic modeling of factor concentrates in hemophilia: An overview and evaluation of best practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen