Population pharmacokinetics and pharmacodynamics for treatment optimization in clinical oncology

Anthe S. Zandvliet, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population pharmacokinetics and pharmacodynamics for treatment optimization in clinical oncology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science