Population Pharmacokinetics of Docetaxel, Paclitaxel, Doxorubicin and Epirubicin in Pregnant Women with Cancer: A Study from the International Network of Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP)

Julie M. Janssen, Kristel Van Calsteren, Thomas P.C. Dorlo, Michael J. Halaska, Robert Fruscio, Petronella Ottevanger, Carolien P. Schröder, Ingrid Boere, Petronella O. Witteveen, Rebecca C. Painter, Ruud Bekkers, Vit Drochytek, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema, Frederic C.H. Amant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population Pharmacokinetics of Docetaxel, Paclitaxel, Doxorubicin and Epirubicin in Pregnant Women with Cancer: A Study from the International Network of Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen