Population pharmacokinetics of intravenous Erwinia asparaginase in pediatric acute lymphoblastic leukemia patients

Sebastiaan D T Sassen, Ron A A Mathôt, Rob Pieters, Robin Q H Kloos, Valérie de Haas, Gertjan J L Kaspers, Cor van den Bos, Wim J E Tissing, Maroeska Te Loo, Marc B Bierings, Wouter J W Kollen, Christian M Zwaan, Inge M van der Sluis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population pharmacokinetics of intravenous Erwinia asparaginase in pediatric acute lymphoblastic leukemia patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen