Population pharmacokinetics of intravenously and orally administered docetaxel with or without co-administration of ritonavir in patients with advanced cancer

Stijn L.W. Koolen, Roos L. Oostendorp, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population pharmacokinetics of intravenously and orally administered docetaxel with or without co-administration of ritonavir in patients with advanced cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience