Population Pharmacokinetics of MCLA-128, a HER2/HER3 Bispecific Monoclonal Antibody, in Patients with Solid Tumors

Aurelia H.M. de Vries Schultink, Kees Bol, Robert P. Doornbos, Anastasia Murat, Ernesto Wasserman, Thomas P.C. Dorlo, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population Pharmacokinetics of MCLA-128, a HER2/HER3 Bispecific Monoclonal Antibody, in Patients with Solid Tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen