Population pharmacokinetics of vancomycin in obesity: Finding the optimal dose for (morbidly) obese individuals

Cornelis Smit, Roeland E. Wasmann, Sebastiaan C. Goulooze, Marinus J. Wiezer, Eric P.A. van Dongen, Johan W. Mouton, Roger J.M. Brüggemann, Catherijne A.J. Knibbe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population pharmacokinetics of vancomycin in obesity: Finding the optimal dose for (morbidly) obese individuals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen