Positive [18F]fluoroethyltyrosine PET/MRI in suspected recurrence of growth hormone–producing pituitary adenoma in a paediatric patient

Sophie E.M. Veldhuijzen van Zanten, Sebastian J.C.M.M. Neggers, Roelf Valkema, Frederik A. Verburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)410-411
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume49
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit