Possible role of the innate immunity in temporal lobe epilepsy

Koen L.I. Van Gassen, Marina De Wit, Marian J.A.Groot Koerkamp, Marije G.A. Rensen, Peter C. Van Rijen, Frank C.P. Holstege, Dick Lindhout, Pierre N.E. De Graan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

90 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Possible role of the innate immunity in temporal lobe epilepsy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience