Potential antitumour activity of pasireotide on pituitary tumours in acromegaly

Eva C. Coopmans, Aart J. van der Lely, Joppe J. Schneiders, Sebastian J.C.M.M. Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-426
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet Diabetes and Endocrinology
Volume7
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit