Potential benefit of MRI-guided IMRT for flank irradiation in pediatric patients with Wilms’ tumor

F. Guerreiro, E. Seravalli, G. O. Janssens, M. M. van den Heuvel-Eibrink, J. J.W. Lagendijk, B. W. Raaymakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential benefit of MRI-guided IMRT for flank irradiation in pediatric patients with Wilms’ tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry