Practical guidelines to interpret plasma concentrations of antiretroviral drugs (multiple letters)

Jonathan Leith, Ralf Hinzmann, Douglas Mayers, Bregt S. Kappelhoff, Alwin D.R. Huitema, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Pharmacokinetics
Volume44
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit