Pre-SN Ultrasound-FNAC can be Sensitive for Lymph Node Metastases in Melanoma Patients if Performed with the Use of the Berlin Criteria

Christiane A. Voit, Alexander C.J. van Akkooi, Orlando Catalano, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)661-662
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit