Precision Dosing of Targeted Therapies Is Ready for Prime Time

Stefanie L. Groenland, Remy B. Verheijen, Markus Joerger, Ron H.J. Mathijssen, Alex Sparreboom, Jos H. Beijnen, Jan H. Beumer, Neeltje Steeghs, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Precision Dosing of Targeted Therapies Is Ready for Prime Time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen