Preclinical drug screen reveals topotecan, actinomycin D, and volasertib as potential new therapeutic candidates for ETMR brain tumor patients

Christin Schmidt, Nil A. Schubert, Sebastian Brabetz, Norman Mack, Benjamin Schwalm, Jennifer A. Chan, Florian Selt, Christel Herold-Mende, Olaf Witt, Till Milde, Stefan M. Pfister, Andrey Korshunov, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preclinical drug screen reveals topotecan, actinomycin D, and volasertib as potential new therapeutic candidates for ETMR brain tumor patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen