Preclinical efficacy of gemcitabine in MLL-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia

Priscilla Wander, Laurence C. Cheung, Sandra S. Pinhanҫos, Luke Jones, Mark Kerstjens, Susan T.C.J.M. Arentsen-Peters, Sajla Singh, Grace Alyssa Chua, Patricia Garrido Castro, Pauline Schneider, M. Emmy M. Dolman, Bianca Koopmans, Jan J. Molenaar, Rob Pieters, C. Michel Zwaan, Rishi S. Kotecha, Ronald W. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2898-2902
Aantal pagina's5
TijdschriftLeukemia
Volume34
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2020

Citeer dit