Predicting Gonadal Germ Cell Cancer in People with Disorders of Sex Development; Insights from Developmental Biology

Leendert H J Looijenga, Chia-Sui Kao, Muhammad T Idrees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting Gonadal Germ Cell Cancer in People with Disorders of Sex Development; Insights from Developmental Biology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen