Prediction of relapse in stage I testicular germ cell tumor patients on surveillance: investigation of biomarkers

João Lobo, Ad J M Gillis, Annette van den Berg, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of relapse in stage I testicular germ cell tumor patients on surveillance: investigation of biomarkers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen