Preincubation of tumor cells with the anti-(MHC) class I antibody OX18 enhances tumor cell lysis by interleukin-2-activated NK cells

K. M. Smits, P. J.K. Kuppen, A. M.M. Eggermont, G. J. Fleuren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2806-2807
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit