Premature differentiation of vascular smooth muscle cells in human congenital diaphragmatic hernia

Ilona Sluiter, Irene van der Horst, Paul van der Voorn, Anne Boerema-de Munck, Marjon Buscop-van Kempen, Ronald de Krijger, Dick Tibboel, Irwin Reiss, Robbert J. Rottier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Premature differentiation of vascular smooth muscle cells in human congenital diaphragmatic hernia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science