Preparing pathology for personalized medicine: Possibilities for improvement of the pre-analytical phase

Patricia J.T.A. Groenen, Willeke A.M. Blokx, Coos Diepenbroek, Lambert Burgers, Franco Visinoni, Pieter Wesseling, Johan H.J.M. van Krieken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preparing pathology for personalized medicine: Possibilities for improvement of the pre-analytical phase'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen