Presence of Five Chemotherapeutic Drugs in Breast Milk as a Guide for the Safe Use of Chemotherapy During Breastfeeding: Results From a Case Series

David Damoiseaux, Silvia Calpe, Hilde Rosing, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema, Christianne Lok, Thomas P.C. Dorlo, Frédéric Amant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Presence of Five Chemotherapeutic Drugs in Breast Milk as a Guide for the Safe Use of Chemotherapy During Breastfeeding: Results From a Case Series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen