Primaire amenorroe en macrocefalie

Mark R. Garrelfs, W. Peter Vandertop, Hanneke M. Van Santen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdragePrimary amenorrhea and macrocephaly
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)303-306
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume158
Nummer van het tijdschrift33
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit