Problemen en oplossingen bij toepassing azolen: Antimycotische therapie: Maatwerk in zicht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageProblems and solutions for azole application: Antifungal therapy: Customization in sight
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-20
Aantal pagina's3
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume147
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 11 mei 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit