Processing and presentation of the islet autoantigen GAD by vascular endothelial cells promotes transmigration of autoreactive T-cells

James E. Greening, Timothy I.M. Tree, Karolena T. Kotowicz, Astrid G. Van Halteren, Bart O. Roep, Nigel J. Klein, Mark Peakman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

63 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Processing and presentation of the islet autoantigen GAD by vascular endothelial cells promotes transmigration of autoreactive T-cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology