Prognostic significance of minimal residual disease in infants with acute lymphoblastic leukemia treated within the Interfant-99 protocol

Interfant-99 Study Group, V H J Van der Velden, L Corral, M G Valsecchi, M W J C Jansen, P De Lorenzo, G Cazzaniga, E R Panzer-Grümayer, M Schrappe, A Schrauder, C Meyer, R Marschalek, L L Nigro, M Metzler, G Basso, G Mann, M L Den Boer, A Biondi, R Pieters, J J M Van Dongen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

125 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prognostic significance of minimal residual disease in infants with acute lymphoblastic leukemia treated within the Interfant-99 protocol'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen