Prognostic significance of NAB2–STAT6 fusion variants and TERT promotor mutations in solitary fibrous tumors/hemangiopericytomas of the CNS: not (yet) clear

French CNS SFT/HPC Consortium, Dutch CNS SFT/HPC Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)679-682
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume137
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2019

Citeer dit