Prognostication in advanced cancer: update and directions for future research

David Hui, Carlos Eduardo Paiva, Egidio G. Del Fabbro, Christopher Steer, Jane Naberhuis, Marianne van de Wetering, Paz Fernández-Ortega, Tatsuya Morita, Sang Yeon Suh, Eduardo Bruera, Masanori Mori

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

110 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prognostication in advanced cancer: update and directions for future research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen