Progression from free floating left ventricular vegetation to immobile mitral valve in a child with zygomyces endocarditis

Sarah F. Janssen, Lukas A. Rammeloo, Paul H. Schoof, Gertjan J.L. Kaspers, Jaroslav Hruda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Progression from free floating left ventricular vegetation to immobile mitral valve in a child with zygomyces endocarditis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen