Prolonged antigen storage endows merocytic dendritic cells with enhanced capacity to prime anti-tumor responses in tumor-bearing mice

Rachel A. Reboulet, Cassandra M. Hennies, Zacarias Garcia, Stefan Nierkens, Edith M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prolonged antigen storage endows merocytic dendritic cells with enhanced capacity to prime anti-tumor responses in tumor-bearing mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen