Prolonged continuous hepatic artery infusion with interleukin-2 in unresectable liver metastases of colorectal cancer: A phase IA - B study

S. H. Goey, A. M.M. Eggermont, R. Oskam, Th Wiggers, R. L.H. Bolhuis, G. Stoter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-319
Aantal pagina's3
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit