Prophylaxis Against Invasive Fungal Disease for Neutropenic Children and Young Adults

Dylan W. De Lange, Roger J.M. Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)997-998
Aantal pagina's2
TijdschriftJAMA
Volume323
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 mrt. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit