Prophylaxis against respiratory syncytial virus in premature infants

L. Bont, A. J. Van Vught, J. L.L. Kimpen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Postconceptional age was studied in 33 mechanically ventilated preterm infants with respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis. Preterm infants without chronic lung disease had an increased risk of severe RSV infection until postconceptional age of 44 weeks.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1003-1004
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet
Volume354
Nummer van het tijdschrift9183
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 sep. 1999
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prophylaxis against respiratory syncytial virus in premature infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit