Prospective cost-effectiveness analysis of genomic profiling in breast cancer

V. P. Retèl, M. A. Joore, C. A. Drukker, J. M. Bueno-De-Mesquita, M. Knauer, H. Van Tinteren, S. C. Linn, W. H. Van Harten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prospective cost-effectiveness analysis of genomic profiling in breast cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen