Prospective experimental treatment of colorectal cancer patients based on organoid drug responses

S. N. Ooft, F. Weeber, L. Schipper, K. K. Dijkstra, C. M. McLean, S. Kaing, J. van de Haar, W. Prevoo, E. van Werkhoven, P. Snaebjornsson, L. R. Hoes, M. Chalabi, D. van der Velden, M. van Leerdam, H. Boot, C. Grootscholten, A. D.R. Huitema, H. J. Bloemendal, E. Cuppen, E. E. Voest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

59 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prospective experimental treatment of colorectal cancer patients based on organoid drug responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen