Prospective use of serial questionnaires to evaluate the therapeutic efficacy of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET) in suspected lung cancer

G. J. Herder, H. Van Tinteren, E. F. Comans, O. S. Hoekstra, G. J. Teule, P. E. Postmus, U. Joshi, E. F. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prospective use of serial questionnaires to evaluate the therapeutic efficacy of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET) in suspected lung cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen