Proteinuria: a frequent paraneoplastic phenomenon in colorectal cancer?

R M Roumen, M H Wijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)206-7
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean journal of cancer (Oxford, England : 1990)
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit