Proteinuria and gut tumours.

R. Gabriel, M. Wijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)348
Aantal pagina's1
TijdschriftNephron
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit